Gwaith

Siopau a mânwerthu

Danfonodd llawer a oedd yn gweithio mewn siopau neu fusnesau mânwerthu eraill eu dyddiaduron.

Illus. By Rob Davies
Edinburgh Woollen Mill
The Edinburgh Woollen Mill shop in Brecon
Somerfield
Somerfield