Gwaith

Busnesau bychain yn Broad Street

Busnesau Bychain yn Broad Street, Y Drenewydd, yn 1891 Bookseller Grocers Shoes and Saddlery Confectioners and Bakers Ironmongers Milliner Grocers Drapers, Milliners and Ironmongers Shoes and Saddlery Drapers, Milliners and Ironmongers Drapers Drapers, Milliners and Ironmongers Sweets Stationers and Booksellers Pictures Jeweller Stationers Chemists, Jewellers and Sewing Machines Chemists, Jewellers and Sewing Machines Stationers and Booksellers Photographer Pictures and Photography Sewing Machines and Chemist Pictures and Photography Cliciwch ar y ddelwedd am fwy o fanylion am bobl oedd yn rhedeg y busnesau hyn.

Roedd y siopau a busnesau bychain oedd yn llenwi'r mwyafrif o Broad Street yn 1891 yn niferus ac amrywiol, fel y gellid ei ddisgwyl o dref fawr yng nghanolbarth Cymru. Os rhywbeth, roedd yn adlewyrchu llewyrch Y Drenewydd yn ystod y cyfnod, gyda dewis o adwerthwyr gwahanol - y siopau mwyaf sylfaenol megis y gwerthwr llysiau ochr yn ochr â siopau arbenigol megis stiwdios ffotograffwyr.

Mae'r graff isod yn dangos y gwahanol fathau o siopau oedd yn bodoli yn Broad Street ar y pryd:

Yn ogystal ag amrywiol siopau, roedd yna Swyddfa Post.