Gofal Iechyd

Meddygaeth Amgen

Cyfrannodd nifer o bobl a oedd yn ymarfer meddygaeth amgen eu dyddiaduron.

Illus. By Rob Davies

Osteopath oedd un

Dywed therapydd arall

Gwelodd trydydd therapydd, adweithegydd/reflexologist a therapydd natur dri claf ar 24 Medi.