Gofal Iechyd

Hysbyseb am ymgynghorwyr Deintyddol yn Aberhonddu yn 1891

Deintyddiaeth

Roedd deintyddiaeth yn ei dyddiau cynnar fel galwedigaeth yn 1891, ac roedd hyn yn cael ei adlewyrchu gan y prinder deintyddion ym Mhowys ar adeg y cyfrifiad. Er bod corff proffesiynol wedi'i sefydlu yn 1858, roedd yn rhaid aros tan Ddeddf y Deintyddwyr yn 1878 cyn i gofrestr o bobl oedd â'r hawl i weithio fel deintyddion gael ei sefydlu o dan reolaeth y Cyngor Meddygol Cyffredinol, a oedd yn arolygu hyfforddiant ac addysg. Er gwaethaf hyn roedd yna fannau gwan oedd yn caniatáu rhai nad oedd yn gymwys i weithio, a bu'n rhaid aros tan 1921 cyn bod y sefyllfa wedi'i datrys yn iawn.Hysbyseb am ddannedd artiffisial a meddyginiaeth ddeintyddol yn Ardal Aberhonddu yn 1891

"ARTIFICIAL TEETH and DENTAL SURGERY.
MRS. KING

DESIRES to inform the Inhabitants of Brecon and District that she has obtained the services of MR CHARLES STEWART, Dental Surgeon, who has had upwards of 20 years first class experience in Surgical and Mechanical Dentistry, both in England and America.
ARTIFICIAL TEETH made in all varieties, namely, Continuous Gum, Gum Blocks, Single Gum and Plain Teeth, Tubes, &c., on Gold, Platinum, Solid Metallic, Dental Alloy, Celluloid, and Vulcanite, at prices within the reach of all classes, which for comfort, utility, and natural appearance cannot be excelled.
Mr. S. will undertake to show samples of varieties enumerated above, and challenge a comparison.
All Dental Operations executed with comfort and despatch.
Painless Extraction with Nitrous-Oxide Gas; Cocaine (and the minor) local application.
Note the address --
KING'S DENTAL SURGERY,
4, SAINT MARY STREET, BRECON."