Gofal Iechyd

Meddygon Llandrindod yn 1891

Llyfr am ddyfroedd Mwynol a ysgrifennwyd gan Alfred G Greenway, M.D., M.Ch., M.A.O.
Alfred G Greenway, M.D., M.Ch., M.A.O.,
oedd yn gyn Swyddog Meddygol Preswyl
a Thiwtor, Ysbyty Cyffredinol, Birmingham

Mae Cyfeirlyfr Kelly 1895 yn rhestru'r meddygon canlynol fel rhai sy'n byw yn Llandrindod:

William Bowen Davies LRCP (London) Brynarlais, Temple Street
Frances Henry Roberts LRCP (London) Moelteg, South Crescent
John Morgan Evans LRCP (London) Melrose, High Street & Penybont
A Griffiths Greenway MD The Lindens

Daeth yn rhywbeth cyffredin i feddygon symud i mewn i Landrindod ar gyfer y tymor, gan ei bod yn lle poblogaidd iawn i bobl fynd ar wyliau yno, gan symud yn ôl i Lundain pan nad oedd yn adeg gwyliau, neu hyd yn oed fynd i weithio ar fordeithiau! Roedd meddygon yn y trefi yn gweld eu cleifion mewn meddygfeydd ond roedd yn rhaid gwneud ymweliadau cartref ar gefn ceffylau, weithiau mewn cerbyd, gyda cheffylau eraill yn cael eu darparu er mwyn gwneud yn siw^r eu bod yn gallu cyrraedd pentrefi a ffermydd.

Roedd Dr Roberts yn feddyg ac yn llaw feddyg ac yn swyddog meddygol iechyd.


1891 Census
Caeglass, Llandrindod Wells
Name Position in
household
Marital status Age Occupation Place of Birth

English/
Welsh
speaker

Francis H Roberts
Head
U
26
Registered General Medical Practitioner
Wales
Mishailston-super-Avon
Both
Anna L Jones
Serv
S
19
Domestic Servant
Wales - Trefilau
Both
Hannah Breeze
Serv
S
21
Domestic Servant
Wales - Bettws
English

Y meddyg enwocaf yn y dref oedd Dr Bowen Davies.


Dr Bowen Davies