Gofal Iechyd

Salwch ac Anableddau

Roedd nifer o’r dyddiadurwyr/wragedd yn sâl neu’n anabl ac roedd hynny yn effeithio’n ddrwg arnynt ar 24 Medi.

Roedd eraill yn cael eu heffeithio gan salwch pobl eraill o’u cwmpas
Hereford Hospital
Hereford Hospital

Ond cafodd un ddynes ddiwrnod dramatig iawn oherwydd salwch ei gwr.

Daeth tro mwy dramatig fyth yn ddiweddarach ac mae hi