Gofal Iechyd

Illus. By Rob Davies

Meddyginiaeth a chyfarpar meddygol

Roedd nifer fawr yn cymryd meddyginiaeth o ryw fath neu’i gilydd, llawer ohono yn rheolaidd. Roedd yn rhan o drefn y bore i rai:

Helpu eu perthnasau i gymryd meddyginiaeth fyddai gwaith eraill: