Powys: Diwrnod Ym Mywyd

2002

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfathrebu

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai
E-bost

Gofal Iechyd

Illus. By Rob Davies

Meddyginiaeth a chyfarpar meddygol

Roedd nifer fawr yn cymryd meddyginiaeth o ryw fath neu’i gilydd, llawer ohono yn rheolaidd. Roedd yn rhan o drefn y bore i rai:

  • 9.15am Had my cereal and milk, toast and marmalade and tea. Took my tablets thyroxine before, and soluble aspirin afterwards.

  • Had a leisurely breakfast of Sultana Bran, after taking tablets for heart trouble and under active thyroid. Also gave myself insulin to keep my diabetes under control.

  • Now I can put the Radio 2 on (Phil doesn't like it!) take my tablets (painkillers for back problem) and have breakfast - cereal.

  • I prepared our tablets for the evening and for breakfast the next day.

Helpu eu perthnasau i gymryd meddyginiaeth fyddai gwaith eraill:

  • I take a prescription for my elderly mother-in-law which I collected from Kington earlier in the day - she lives just down the road from us.

  • . . . an appointment at Neville Hall Hospital for his monthly blood test (changed his tablets as his blood is now too thin).

  • 11.30 Met aunts hearing aid man who fitted her for a new one.

 ¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Cyfathrebu ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦