Gofal Iechyd

Gweithwyr/wragedd iechyd eraill

Yn ychwanegol at y gweithwyr/wragedd iechyd proffesiynol, mae amryw o bobl eraill yn gwneud gwaith sy’n gysylltiedig ag iechyd, yn broffesiynol ac yn wirfoddol.

Illus. By Rob Davies

Cyflogwyd rhai ohonynt gan y Gwasanaeth Iechyd mewn derbynfeydd neu yn weinyddwyr/wragedd.

Roedd un dyddiadurwraig yn gweithio mewn ysbyty:

Roedd pobl hefyd yn codi arian, fel y ddynes hon:

Illus. By Rob Davies

Roedd Mudiad yr Hosbis hefyd yn cael ei gynnwys yn y dyddiaduron