Gofal Iechyd

Illus. By Rob Davies

Cleifion

Roedd rheswm gan lawer dros ymweld ag amryw o weithwyr/wragedd iechyd ar 24 Medi 2002.

Ymwelodd llawer â meddygfeydd teulu:

Ymwelodd eraill â deintyddion

Roedd un dyn

Illus. By Rob Davies
Illus. By Rob Davies

Aeth dau i ymweld a chiropodyddion

Aeth dau arall i weld osteopath

I derfynu, er nad oedd yn glaf ei hunan, aeth un ferch ar ymweliad