Trafnidiaeth

Y Gamlas yn Aberhonddu

Map showing canal in Brecon
Map Arolwg Ordnans yn dangos y gamlas yn Aberhonddu
Ychwanegwyd y lliwiau i'w dangos yn well
Archifau Sir Powys

Adeiladwyd y gamlas yn Aberhonddu, a gwblhawyd ym 1800, er mwyn gostwng pris y glo a chalch a gludid i'r dref. Fodd bynnag, erbyn diwedd y bedwaredd ganrif ar bymtheg dim ond un cwch marchnad o Gasnewydd oedd yn dal i'w defnyddio.

Trip ar gamlas Aberhonddu.
Trip ar gamlas Aberhonddu
Amgueddfa ac Oriel Gelf Sir Frycheiniog

Dengys y cyfrifiad fod ychydig o bobl yn dal yn gysylltiedig â'r gamlas-- er fod un wedi ymddeol.

1891 Census
4 Mount Street, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Edwin Pornell Head M 49 Carpenter Monmouthshire Govilon English
Catherine Pornell Wife M 43   London Limehouse English
James Pornell Son S 21 Surveyor's assistant Brecon English
Thomas Pornell Father Wid 77 Retired boat builder Brecon Llanthew English

Dyn arall a oedd yn dal i weithio ar y gamlas oedd David Morgan:

1891 Census
19 John Street, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
David Morgan Head M 53 Canal boatman Breconshire Brecon Both
Elizabeth Morgan Wife M 56   Radnorshire Glasbury English
Mary A Lane Dau M 25   Breconshire Brecon English
Norah E Lane Grandaughter   4   Breconshire Brecon English

Hysbyseb o Sutton's Directory
Hysbyseb o Sutton's Directory
Archifau Sir Powys.