Cludiant

Bysiau

Yn ychwanegol at y bysiau ysgol oedd yn gweithredu drwy Bowys, roedd llawer o bobl yn dal i ddefnyddio bysiau ac yn dibynnu arnynt i deithio yn 2002.

bws
gorsaf
Gorsaf
Neuaddau Pentref
Neuaddau Pentref Kinnerton

Roedd prinder gwasanaeth bws yn achosi cryn drafferth i un bentrefwraig.

Weithiau defnyddid y bysiau i deithio ymhell.

Bydd bysiau preifat yn cael eu llogi at ddefnydd hamddena yn ogystal.