Cludiant

Problemau gyda cheir

car

Roedd rhai yn cael trafferth wrth redeg a chynnal eu ceir ar 24 Medi.

Roedd rhai yn dechrau dysgu gyrru

Roedd ambell un yn pryderu am broblemau parcio a sut i barcio.