Trafnidiaeth

Teithio ar gyfer ymwelwyr â Llandrindod: Teithiau

Amselen Evans's Guide ar gyfer teithiau.
Amselen Evans's Guide ar gyfer teithiau
Archifau Sir Powys

Unwaith yr oeddynt wedi cyrraedd y dref, roedd nifer o deithiau ar gael mewn car agored, rhai ohonynt ym nynd gryn o bellder o Landrindod.

Y tâl sylfaenol am gar yn cael ei dynnu gan un ceffyl oedd swllt y filltir gyda thâl ychwanegol i'r gyrrwr. Roedd tripiau mewn brêc mawr yn llawer rhatach -- efallai'r math o gerbyd a ddangosir yn y llun hwn o Landrindod.

Car agored yn barod i gychwyn ar daith o Landrindod
Car agored yn barod i gychwyn ar daith o Landrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed

Fodd bynnag, fel y nodir gan Evans yn ei Gyfeirlyr i ymwelwyr yn cynllunio trip i Abaty Cwm Hir:

"Rhaid gwneud paratoadau arbennig ar gyfer y taith diwrnod hwn. Nid yn unig mae'n rhaid ymgynghori â "chlerc y tywydd", ond rhaid sicrhau cwmni dymunol er mwyn mwynhau'r daith i Abaty Cwm Hir".

Yn ôl pob tebyg cymerai'r y daith gryn amser ac nad oedd i'w hargymell mewn car agored gyda chymdeithion 'annymunol'.


Teithio ar gyfer ymwelwyr â Llandrindod: Trennau