Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Trafnidiaeth

Locomotifau a Chychod Camlas: Ffotograffau

Dyma ambell lun arall o ddulliau trafnidiaeth nad oeddem wedi llwyddo eu cynnwys mewn man arall.

Injan Cyfarthfa
Injan Cyfarthfa, "adeiladwyd 1870, daeth cyfnod gwaith y peiriant i ben yn 1896.
Tynnwyd y llun yn dilyn gwerthu'r injan i'r Brodyr Crawshay, Gwaith Haearn Cyfarthfa"
Amgueddfa ac Oriel Gelf Sir Frycheiniog

Gorsaf Seven Stars, Y Trallwng
Tren stêm a pheiriant tynnu yng Ngorsaf Seven Stars, Y Trallwng
Archifau Cyngor Sir Powys

Kerry Express
Cerdyn post o'r "Kerry Express. No hurry or worry."
Amgueddfa Powysland a Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn


Trafnidiaeth yn cael ei dynnu gan geffyl

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦