Cludiant

Cludiant Ysgol

Am fod Powys yn sir mor fawr ac yn un mor wledig, bydd yn rhaid i ddisgyblion ysgol deithio gryn bellter cyn cyrraedd ysgolion, ac weithiau mae’r teithiau’n rhai cymhleth.


Un o’r dulliau mwyaf cyffredin o deithio i’r ysgol oedd ar y bws ysgol