Cludiant

Trenau

Roedd ambell un yn sôn yn y dyddiadur am deithio ar y trên ar 24 Medi. Disgrifiodd un pâr priod eu diwrnod - roedd y trefniadau’n rhai cymhleth iawn cyn iddynt lwyddo cyrraedd pen eu taith. Yn ngeiriau’r gwr:

tren

Yng ngeiriau’r wraig: