Powys: Diwrnod Ym Mywyd

2002

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfathrebu

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai
E-bost

Sir Powys

Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed a Sir Fycheiniog


Map o Gymru yn dangos lleoliad Powys

Mae sir Powys yng nghanolbarth Cymru yn uno tair sir hynafol Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed a Sir Frycheiniog.

Mae'r sir yn cynnwys tua 2000 milltir sgwâr, ac yn ymestyn o ymylon Eryri yn y gogledd a Chwm Tawe yn y de.

Yn y gorllewin mae mynyddoedd Cambria, ac yn y dwyrain, mae'n rhannu ffin wythdeg milltir o hyd, gyda'r rhan fwyaf yn agos at Glawdd hynafol Offa.
¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Cyfathrebu ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦