Sir Powys

Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed a Sir Fycheiniog


Map o Gymru yn dangos lleoliad Powys

Mae sir Powys yng nghanolbarth Cymru yn uno tair sir hynafol Sir Drefaldwyn, Sir Faesyfed a Sir Frycheiniog.

Mae'r sir yn cynnwys tua 2000 milltir sgwâr, ac yn ymestyn o ymylon Eryri yn y gogledd a Chwm Tawe yn y de.

Yn y gorllewin mae mynyddoedd Cambria, ac yn y dwyrain, mae'n rhannu ffin wythdeg milltir o hyd, gyda'r rhan fwyaf yn agos at Glawdd hynafol Offa.