Addysg

Oedolion yn dysgu - astudiaethau galwedigaethol

Nodwedd bywyd llawer o ysgrifenwyr y dyddiaduron oedd dysgu gydol oes. Gallai hyn fod i bwrpas galwedigaeth neu hamddena.

Myfyrwraig 17 oed yn disgrifio diwrnod yn ystod ei chwrs:

troed
Coleg Powys, Ystradgynlais
Coleg Powys, Ystradgynlais
prif gogydd

Un arall a oedd yn dilyn cwrs meddygaeth amgenach.

Dyma a ysgrifennodd prifathro coleg

Dyma a ysgrifennodd darlithydd


 Astudiaethau heblaw rhai galwedigaethol