Addysg

Coleg Crist, Aberhonddu

Coleg Crist, Aberhonddu.
Coleg Crist, Aberhonddu.
Archifau Cyngor Sir Powys

Sefydlwyd Coleg Crist yn ei ddull modern yn 1853, er bod y safle wedi'i ddefnyddio ers y drydedd ganrif ar ddeg fel mynachlog Dominicaidd, ac yna fel coleg prebendaidd gydag ysgol. Pan sefydlwyd yr ysgol breifat, gosodwyd yng nghynllun Coleg Crist yn 1855 mai Clerc a oedd yn offeiriad y dylai'r Prifathro fod. Er i'r amod gael ei newid yn 1880, roedd y prifathro ar adeg cyfrifiad 1891 yn weinidog oedd wedi'i ordeinio, fel ag yr oedd pob un o'r penaethiaid tan 1956:

1891 Census
Christ College, Brecon
Name Position in
household
Marital status Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Matthew A Bayfield
Head
M
38
Clerk in Holy Orders, Headmaster of Christ College
Warwickshire Edgebaston
English
Helen C Bayfield
Wife
M
30
Cheltenham
English
Edward M Bayfield
Son
3
Malvern
English
Cyrille H D Bayfield
Dau
2
Malvern
English
Amy S Young
Visitor
S
23
Exmouth
English

Gadawodd y Parch Bayfield yr ysgol yn 1895. Roedd yn dda iawn am recriwtio disgyblion newydd i'r ysgol, ac roedd yn llwyddo i ddenu disgyblion o bell, fel gellir gweld o'r cyfrifiad a ddychwelwyd a'r bechgyn oedd yn byw yno ar yr adeg yma.

Cynllun o Goleg Crist, Aberhonddu
Cynllun o Goleg Crist, Aberhonddu

Yn ogystal â'r Parch Bayfield roedd dau athro arall yn byw yn yr ysgol yn 1891 -- un yn y coleg ei hunan ac un yn yr hostel. Yn ychwanegol at hyn roedd ganddynt metrons ac amrywiol weision i'w cynorthwyo.

1891 Census
Christ College
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
Cecil M Horsbargh
House tutor
S
26
Assistant master
Ilkeston Derbyshire
English
Elizabeth Dowding
Matron
S
40
Matron of school house
Somerset Hensbridge
English
Fanny Ogelsby
Serv
S
33
Cook
Staffs Aldridge
English
Emily Pritchard
Serv
S
24
Parlourmaid
Hereford Clehonger
English
Alice M Dent
Serv
S
20
Housemaid
Worcester Malvern Link
English
Margaret Harley
Serv
S
31
Nurse
Worcester Dodford
English
Mary Barnes
Serv
S
20
Kitchenmaid
Gloucester Golden Valley
English
Edith Parton
Serv
S
19
Housemaid
Staffs Ripton
English
Rose Jowell
Serv
S
17
Housemaid
Hereford
English
Jenny Sellers
Serv
S
17
Scullerymaid
Brecon
English
Thomas Williams
Serv
S
26
Butler
Brecon
English
David W Powell
Serv
S
18
Bootboy
Gloucester
English
The Hostel
Edwin S Allen
Head
S
27
Classical Master
Southend
English
Lucy Hancock
Matron
S
35
Matron
Bucks Penn
English
Emily Bradley
Serv
S
21
Cook
Radnor Presteigne
English
Emily S Powell
Serv
S
20
Housemaid
Brecon
English

Goleg Crist, Aberhonddu: cyfrifiad