Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Addysg

Llyfr Cosb

Illustrated London News
Illustrated London News

Nid oes yna lyfrau cosb ysgolion yn 1891 ar gyfer ysgolion Powys yn Swyddfa Archifau'r Sir, er bod yna rai ar gael o ddechrau'r 20fed ganrif. Dyma'r dudalen agoriadol o lyfr cosb Ysgol Cantal Llanbister ar gyfer 1904 yn dangos y gwahanol fathau o gosb gorfforol yr oedd plant yn eu derbyn am fod yn ddrwg.

Llyfr cosb Ysgol Cantal Llanbister
Llyfr cosb Ysgol Cantal Llanbister


Ddisgyblaeth Ysgol

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦