Addysg

Disgyblaeth yn y Dosbarth

Roedd gan brifathro ysgol Cantal Llanbister achos i ddisgyblu nifer o'i ddisgyblion yn ystod y flwyddyn.

Wedi gadael ysgol am ychydig funudau. . . "Sept 28th Left school for a few minutes in the afternoon to go after F Boughtwood who went home without permission at dinnertime."

A phlentyn arall:

Cosbwyd George Wilding heddiw . . . "Oct 5th George Wilding was punished today for playing truant and keeping his two brothers away from school for 2 days."

Bu'n rhaid i'r athro gosbi plentyn am ddwyn hefyd:

"Mar 9th Punished Evan Griffiths in the afternoon for stealing pen holders from the school" Cosbi Evan Griffiths

Mae llyfr cosb yr ysgol o 1904 yn dangos y math o gosb efallai byddai Evan yn ei dderbyn.

Ysgol Fwrdd Cantal, Llanbister
Ysgol Fwrdd Cantal, Llanbister
Archifau Sir Powys

Roedd plant hefyd yn cael eu cosbi am fod yn hwyr:

"Bore garw iawn..." "Oct 19th Very rough morning. Five boys came in at 10.5am and were marked absent. Gave each one stroke on the hand. Two more boys came in at 10.15."

Roedd disgyblu weithiau'n achosi problemau:

"Mr Palfrey's children have been absent..." "Dec 14th Mr Jas Palfrey's children from Cwmygaist have been absent since the 2nd inst, their father keeping them away because they each received one tap with the cane for coming in after 9.30am. The girl Lucy has only made 17 attendances during this quarter."

Roedd tri o blant Palfrey wedi'u cofrestru gyda'r ysgol ar yr adeg yma -- Lucy (9), William (8) ac Alfred (4).

Serch hynny, yn ogystal â disgyblu roedd Mr Roberts hefyd yn athro oedd yn hoffi gwobrwyo ei ddisgyblion gyda phethau braf arbennig.


Ysgol Cantal
Llyfr Cosb
Bethau Braf