Bywyd yn y Cartref

Casgliad Lewis Lloyd: Rysetiau

Mae Casgliad Lewis Lloyd yn Archifau Sir Powys yn cynnwys nifer o rysetiau a ysgrifennwyd â llaw. Roedd y mwyafrif wedi'u copio o bapurau newydd ac ati siwr o fod, ond efallai mai rysetiau'r teulu oedd rhai ohonynt.

Os ydych am roi tro ar y rysetiau adref (nid ydym ni wedi rhoi tro arnynt eto) mae un mesur anghyffredin -- y 'gill'. Pedwar 'gill' = 1 peint (20 owns), felly 1 'gill' = 5 owns.

Er hwylustod, mae'r rysetiau ar nifer o dudalennau.

Salad a Phicl

Cawl

Llysiau

Prif Gyrsiau:
Cyri a Chytledi
Pysgod a Bwyd Llysieuol

Cacennau, Bisgedi a Phwdin