Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Bywyd yn y Cartref

Casgliad Lewis Lloyd: Rysetiau

Mae Casgliad Lewis Lloyd yn Archifau Sir Powys yn cynnwys nifer o rysetiau a ysgrifennwyd â llaw. Roedd y mwyafrif wedi'u copio o bapurau newydd ac ati siwr o fod, ond efallai mai rysetiau'r teulu oedd rhai ohonynt.

Os ydych am roi tro ar y rysetiau adref (nid ydym ni wedi rhoi tro arnynt eto) mae un mesur anghyffredin -- y 'gill'. Pedwar 'gill' = 1 peint (20 owns), felly 1 'gill' = 5 owns.

Er hwylustod, mae'r rysetiau ar nifer o dudalennau.

Salad a Phicl

Cawl

Llysiau

Prif Gyrsiau:
Cyri a Chytledi
Pysgod a Bwyd Llysieuol

Cacennau, Bisgedi a Phwdin


¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦