Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Bywyd yn y Cartref

Fashion: Dillad Achlysuron Arbennig Dynion

Roedd Priodasau a Jiwbilïau yn galw am ddillad mwy ffurfiol.

Priodas Wen
Y Priodfab, manylion
o ffotograff mwy
Amgueddfa Sir Faesyfed

Pwysigion Aberhonddu
Pwysigion Aberhonddu adeg Jiwbilî y
Frenhines Fictoria yn 1887, manylion o
ffotograff mwy
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Adami a'r teulu
Adamo Adami yn ei ddillad gorau
ar gyfer ffotograff o'r teulu
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Am ragor o ffotograffau o ddillad dynion, ewch i'r dolenni hyn:

Dillad chwaraeon - Dillad gwaith¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦