Bywyd yn y Cartref

Miss Beard?

Miss Beard?
Ffotograff o Miss Beard?
Amgueddfa Sir Faesyfed

Mae dau lun o'r 1890au yn dangos yr un wraig ifanc.

Cafodd y cyntaf ei dynnu gan Roberts o Landrindod, tua 1895.

Mae'r nodiadau ar y cefn yn dweud:-

"Mr F Beard, Laburnum House, Llandrindod. Omit Lady sleeves as much as possible in the enlargement, reduce size of sleeves."

Tair Gwraig mewn Du
Misses Beard?
Amgueddfa Sir Faesyfed

Os mai merch Mr Beard sydd yn y llun, nid oedd hi'n ymddangos yng nghyfrifiad 1891 yn y dref. Roedd Laburnum House yn lety oedd yn cael ei gadw gan Mary A Sheen. Serch hynny, roedd Llandrindod yn tyfu'n gyflym yn ystod y 1890au, gyda llawer yn symud yno yn ystod y blynyddoedd hynny.

Mae'r ail ffotograff, hefyd tua 1895, yn ei dangos gyda dwy wraig arall -- ei chwiorydd o bosibl -- oll yn galaru .