Bywyd yn y Cartref

Patrymau Gwau a Chrosio: Sanau wedi'u gwau ac 'esgid'

Roedd yna ddau batrwm ar gyfer sanau, ynghyd ag un ar gyfer 'esgid'.

Gwau sanau
Gwau sanau
Gwau sanau
Gwau sanau
Gwau sanau
Archifau Sir Powys

"I cast on 104 stitches last time and think there were too many but this is how they are to be arranged however many you have.
35 stitches on two pins and 34 on the last. Knit three plain and pearl two until you come to the single stitch on the last needle. It is the last stitch and is called the seam stitch and must be knitted and pearled alternately every row so as to make a sort of ladder. Knit about two fingers length in this way and then decrease for the calf by knitting two together every tenth row on each side of the seam stitch always knitting one plain after you decrease on the last needle and before you decrease on the first needle. Decrease about twenty five stitches knit a straight piece for the ancle and then begin the heel with twenty stitches on each side of the seam on one pin and knit backwards and forwards on that pin 14 or 16 rows according to the size required to close the heel. Knit to within 2 of seam stitch, knit 2 together, seam stitch, 2 together, two plain beyond. Turn and pearl back of stitches.
Turn
Knit two together, 1 plain, S. stitch, 1 plain, 2 together, two plain.
Turn ----------------
Pearl back 9 ------------
Turn -------------
Knit two together, 2 plain, seam stitch, two plain, 2 together, two plain, repeat. Pearl back eleven.
Repeat always knitting two together at the beginning and two together and two plain beyond at the end until all are knitted off. Take up twenty stitches on each side of the heel.
You then knit round taking in every other row on each foot pin till you have an equal number on foot and instep pins. Foot plain, instep ribbed.

Sampl wedi'i wau
Hosan wedi'i gwau

Commence the toe at front needle by knit 1, slip one, knit one, pull slipped stitch over knitted one. Knit to within 3 of end where take 2 together knit 1
1st back needle - Knit 1, slip 1, pull slipped stitch over knitted 1, knit plain to end of needle.
2nd back needle - Knit plain to within 3 of the end when knit two together knit one
This reducing is repeated every other row, alternate rounds plain, until you have about 24 stitches left on the needles. Knit these together and cast off.

Miss Norman
Berlin Repository
Richmond
Yorkshire
"How to knit stockings" price 13d

Roedd gwaith gwlan Berlin, a oedd yn boblogaidd iawn yn y 19eg ganrif, yn bwyth croes neu blaen nodwydd wedi'i wneud ar ganfas blaen nodwydd. Fe'i defnyddiwyd ar gyfer stolau troed, clustogau ac ati.

Mae Mary Norman i'w gweld yng nghyfrifiad 1871:

1871 Census
Market Place, Richmond, Yorkshire
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth
NORMAN Mary Head U 59 Berlin Repository Yorkshire, Richmond
THOMPSON Mary Servant U 40 Domestic servant Yorkshire, Brompton
Diolch i Christine Amsden site am gynnyws y wybodaeth yma ar ei gwefan.

Mae'r patrwm cymysglyd hwn yn cyfuno gwau a chrosio.

Patrwm ar gyfer esgig
Patrwm ar gyfer esgid
Archifau Sir Powys

Receipt for a Shoe

Cast on 50 stitches and work 4 ribs of crochet
Then work 24 stitches of another row and then work 4 ribs on the remaining 26, when they are done cast on 24 and then work 4 ribs to correspond with the other side.


Mae'r nodiadau hyn yn dweud sut i wau ac atgyfnerthu'r sawdl.

Ynghyd â'r patrymau hyn oedd wedi'u hysgrifennu, roedd dau ffotograff hefyd yn cynnwys gwragedd yn gwau:

Gwraig yn gwau wrth y drws
Dwy wraig yn nrws y bwthyn;
manylion o ffotograff mwy
Amgueddfa Powysland a
Chanolfan Camlas Sir Drefaldwyn

Dwy wraig mewn du
Dwy wraig yn galaru.
Mae gan un fasged o offer gwau.
Amgueddfa Faesyfed