Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Bywyd yn y Cartref

Ffasiwn: Dillad Achlysuron Arbennig y Merched

Roedd Priodasau a Dawnsfeydd yn galw am wisgoedd arbennig, ond roedd partïon gwisg ffansi a'r theatr hefyd yn galw am wisgoedd anghyffredin.

Priodas Wen
Llun Priodas, neu'r 'Meringues' fel y'u hadwaenir
gan staff Diwrnod ym Mywyd
Amgueddfa Sir Faesyfed

Te, Ferched?
Anne Lomax (Ch), Laura Pughe (D) a
gwraig anhysbys (eistedd) yn barod
am y Ddawns
Archifau Sir Powys
Y theatr amatur
Teulu Lomax o Bodfach, yn barod ar gyfer y ddrama
Archifau Sir Powys
Gwisg Ffansi yn Llandrindod
Grwp o Ymwelwyr mewn Gwisg Ffansi
Amgueddfa Sir Faesyfed


Ffasiwn: Merched - tudalen dau

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦