Bywyd yn y Cartref

Ffasiwn: Merched

Wrth i'r ddegawd fynd rhagddi, aeth sgertiau'n lletach a llewys yn anferth.

Canol yr 1890au
Y chwiorydd Davies
Y chwiorydd Davies o
Fferm Pantpurlais
, Llandrindod
Archifau Sir Powys
Portread o wraig anhysbys
Portread o wraig anhysbys
Amgueddfa Sir Faesyfed

Portread o wraig anhysbys
Portread o wraig anhysbys gan Roberts o Landrindod.
Amgueddfa Sir Faesyfed
Tair gwraig mewn du
Tair gwraig mewn du gan Roberts o Landrindod
Amgueddfa Sir Faesyfed

Roedd gwragedd hyn yn gwisgo'n ddigon tebyg, ond gyda rhai newidiadau.

1890au cynnar
Perthnasau mewn oed
Ffotograff o albwm
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog


Gwraig mewn oed
Gwraig mewn oed o albwm.
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Gwraig mewn oed
Gwraig mewn oed o albwm.
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Roedd dillad y tlodion yn hynod blaen.

Wyrcws Llanfyllin
Trigolion benywaidd Wyrcws Llanfyllin,
manylion o lun mwy
Archifau Sir Powys

Gellir gweld rhagor o ffotograffau o ffasiwn merched yn yr 1890au yn y tudalennu canlynol:

Dillad Chwaraeon - Achlysuron Arbennig - Gwaith