Cyfraith a Thefnu

Carchar Aberhonddu

Llun o Garchar Aberhonddu
Llun o Garchar Aberhonddu

Agorwyd Carchar y Sir yn Aberhonddu ym Mai 1781 a chafodd ei wneud yn fwy yn 1858 a 1865. Mae cynlluniau gwreiddiol y carchar yn dangos ystafelloedd dydd a chelloedd y carcharorion ar y llawr gwaelod, gyda'r gegin a'r pantri, ystafell yr ynad, capel, ystafell ceidwad y carchar a'r gwarcheidwad ar y llawr cyntaf, ac ystafelloedd ceidwad y crachar a'r dyledwyr ar y llawr uchaf.

Carchar Aberhonddu
Carchar Aberhonddu
Carchar Aberhonddu
 
Cliciwch ar y delweddau i weld fersiwn fwy
 

Yn 1891 mae cofnodion y cyfrifiad yn dangos bod y bobl ganlynol yn byw yn y carchar, er nad yw'r rhesymau pam eu bod yn y carchar wedi eu nodi:

1891 Census
HM Prison, Newgate Street, Brecon
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of birth English/ Welsh
speaker
David Mynard Head M 63 Governor of H M Prison Hereford English
Ellen M Mynard Wife M 63  

Manley, Herefordshire

English
Annie Magrath Matron S 36 Matron Kent, Chatham English
Alfred Hubbard Warder M 42 Warder Staffordshire, Eccleshall English
Jonathan Peacock Warder M 35 Warder Yorkshire, Northallerton English
John Lloyd Night Watch M 38 Nightwatchman Breconshire, Builth English
Elizabeth Watts   S 21 Undergoing
imprisonment
Glasbury, Radnorshire English
Annie A Johns   S 28
-do-
Cardiganshire,Lampeter English and Welsh
Elizabeth J Watkins   S 21
-do-
Breconshire, Llanelly English
John Lewis   M 46
-do-
Breconshire, Aberyscir English and Welsh
Charles Eynstone   Widr 40
-do-
Berkshire, Cothill English
Alfred Brain   M 33
-do-
Gloucestershire,
Cinderford
English
James Burns   S 63
-do-
Ireland English
John Donovan   S 24
-do-
Ireland English
George Wilson   M 20
-do-
Hampshire, Brown Caudones English
Joseph Hamish   S 20
-do-
Monmouthshire, Blaina English
Patrick Hury   M 36
-do-
Brecon English
Charles Smith   S 28
-do-
Middlesex, London English
Frank Richards   S 18
-do-
Brecon English
John Williams   S 25
-do-
Glamorganshire, Briton Ferry English
John Mahoney   S 20
-do-
Breconshire, Brunmawr English


O'r 15 carcharor, dim ond 7 oedd yn dod o'r ardal yn wrerddiol. Roedd gan Lywodraethwr y Carchar ei gartref ei hun o fewn tiroedd y carchar.


Dychwelyd i Frost v Price, tudalen 2