Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Cyfraith a Threfn

Adroddiad ar yr Achos

Aeth yr achos i Sesiwn Chwarter yr Haf ar y 30ain Mehefin 1891. Cafwyd adroddiad yn y Brecon & Radnor Express ar y 3ydd Mehefin 1891:

Brecon and Radnor Express ar y 3ydd Mehefin 1891

"DESTROYING TOMBSTONES IN THE PRIORY CHURCHYARD, BRECON

Thomas Price, sawyer, aged 66, was indicted for destroying memorials of the dead and throwing down a marble tombstone in the Priory Churchyard, on June 16th.
Mr D W E Thomas was for the prosecution, and Mr Daniel Evans for the defence.
The evidence of Mr and Mrs Bishop (the grave digger and his wife), who reside by the Priory Churchyard, was to the effect that prisoner, on the day in question went to their house in an inebriated state and in a great rage. He used very bad language and accused Mr and Mrs Bishop of having removed his tombstones - the tombstones of his family. He was told that such was not the case, and Mrs Bishop, to convince him of his mistake, offered to go and show him that his tombstones were in the place they had always been. Prisoner refused, and went away in a very excited state, saying he would go and break the stones placed on his family ground. Mrs Bishop subsequently heard stones being knocked together in the churchyard, and going out, saw the Prisoner standing by the stones that were broken and interfered with. She had seen the stones at five o-clock, and they were then all right. Prisoner went away towards the Groves. The next morning she saw the marble tombstone down. She gave information to the Police, and informed members of the family to whom the damaged tombstones belonged.
P S Davies, Mr Aneurin George, churchwarden, and Mr J J Frost, were examined.The Jury having retired, found the prisoner guilty, but strongly recommended him to mercy because he was under the influence of drink when he committed the offence.
Prisoner, who had been in custody since June 17th, was sentenced to seven days' imprisonment without hard labour."

Brecon and Radnor Express ar y 3ydd Mehefin 1891
Brecon and Radnor Express ar y 3ydd Mehefin 1891

Cynhaliwyd Sesiwn Chwarter yn Haf yn Neuadd y Sir , Aberhonddu o flaen Syr Joseph Russell Bailey, Bart., AS, Cadeirydd, James Williams, a Rees Powell, Ysw. Fel y gellir gweld o adroddiad y papur newydd, cyfeiriodd y Cadeirydd yn arbennig at achos Price wrth annerch y cyhoedd . Mae Price wedi'i restru yn y Calendr o Garchrorion fel llifiwr, 66 oed, oedd yn medru darllen ac ysgrifennu. Roedd y tystion yn yr achos, John ac Anne Bishop , yn byw ger y Priordy. Dyfarniad y rheithgor oedd ei fod yn euog, a chafodd ei ddedfrydu i 7 niwrnod o garchar, heb lafur caled. Er nad yw papurau'r achos yn nodi lle cafodd ei anfon, mae'n debygol iddo gael ei anfon i Garchar Aberhonddu.


Cyfraith a Threfn - Llanc
Y Frenhines v Bridgett
Frost v Price, tudalen 1

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦