Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Cyfraith a Threfn

Y Cyhuddiedig - Edward Bridgett

Ychydig iawn sydd i wybod am Edward Bridgett. Mae'n cael ei ddisgrifio ym mhapurau'r achos fel "gynt o blwyf Cefnllys", ond nid oedd yn byw yn y plwyf hwnnw adeg y cyfrifiad ar y 6ed Ebrill 1891. Ar y 13eg o Ragfyr arhosodd yn yr Iard Frics yn Llandrindod.

Dyma fap o Landrindod yn 1905
Dyma fap o Landrindod yn 1905
Arhosodd Edward Bridgett dros nos yn yr Iard Frics
cyn dwyn y fest o Rose Cottage cyn y groesfan drenau.

Nid oedd yr Iard Frics yn cael ei defnyddio erbyn 1905, ac erbyn hyn, tai sydd yno. Heb y wybodaeth werthfawr o'r cyfrifiad -- a fyddai'n cynnwys ei oed, proffesiwn, man geni, a'i deulu, os oedd teulu ganddo -- roedd yn amhosibl dod o hyd i fwy o wybodaeth amdano.


Frenhines v Bridgett

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦