Cyfraith a Threfn

Tystiolaeth Francis Cooke

Darlun o'r fest a gafodd ei dwyn

Yn Rhagfyr 1891, roedd Francis Cooke yn byw yn Llandrindod Wells Cottage Hospital oherwydd ei iechyd. Nid oedd wedi bod yn Llandrindod yn hir, gan nad oedd wedi'i gofnodi fel preswylydd yn yr Ysbyty yn y cyfrifiad ym mis Ebrill. Rydym yn gwybod ei fod yn briod, gan ei fod yn sôn am ei wraig yn ei dystiolaeth.

Ar ei lw, dywedodd y tyst, Francis Cooke, fel a ganlyn:-

"I live now at the Cottage Hospital, Llandrindod in this County. I am there for my health at the present time. The flannel vest now produced is my property. I know it by the darning under the arm. The darning was done by my wife in my presence it is the same material as my other vest. I value the vest now at eighteen pence. On Monday Morning the 14th of this month I saw the vest last."

(Arwyddwyd) Francis Cooke

"Deposition of Francis Cooke"

Frenhines v Bridgett