Cyfraith a Threfn

Y Frenhines v. Edward Bridgett: Llyfr Cofnodion y Llys

Tystiolaeth (neu ddatganiad) Margaret Harris
Tystiolaeth (neu ddatganiad)
Margaret Harris
Tystiolaeth Margaret Harris (parhad), Francis Cooke a PC Vaughan. Tystiolaeth Margaret Harris (parhad), Francis Cooke a PC Vaughan.
Tystiolaeth PC Vaughan (parhad)
Tystiolaeth PC Vaughan (parhad)

Cliciwch ar y delweddau i weld fersiynau mwy

Cafodd y rhan fwyaf o'r llyfr cofnodion ei ysgrifennu gan un o'r ynadon, Maj W E Twyning, fel cymorth cof. Mae ei lawysgrifen yn ymddangos ar ben y dudalen gyntaf. Trwy'r rhan fwyf o'r llyfr, bron na ellir deall ei ysgrifen! Serch hynny, yn yr achos hwn, ysgrifennodd clerc y llys y dystiolaeth yn daclus iawn.


Frenhines v Bridgett