Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Cyfraith a Threfn

Thomas Price

Llun o Fryn y Priordy yn yr 1890au Roedd Thomas Price yn enwog yn Aberhonddu fel 'Tom y Llifiwr'. Er nad yw papurau'r achos yn rhoi cyfeiriad iddo, mae gwr o'r enw Thomas Price o tua'r un oed yng nghyfrifiad 1891. Roedd yn byw ar Fryn y Priordy Hill, ochr draw'r ffordd i'r Priordy.
Llun o Fryn y Priordy yn yr 1890au
Mae cartref Thomas Price ychydig yn is na'r hyn a welwn yn y llun, ar waelod y bryn ar y dde.

Bryn y Priordy heddiw.

Bryn y Priordy heddiw

1891 Census
14 Priory Hill, Brecon
Name Position in household Marital
status
Age Occupation Place of birth English/Welsh speaker
Thomas Price Head M 60 Cabinet Maker & Upholsterer Brecknock Brecon English
Elizabeth Price Wife M 63   Pembrokeshire Tenby English
Rollo Price Son S 30 School Master Brecknock Brecon English
Frank Price Son S 28 Musician Brecknock Brecon English

Cofnod Price yng Nghalendr y Carcharorion
Cofnod Price yng Nghalendr y Carcharorion

Roedd y Thomas Price a oedd yn gysylltiedig ag achos J J Frost v Thomas Price yn 66 oed adeg y drosedd, ac yn llifiwr.

Dogfen o'r Sesiwn Chwarter o'r achos a arwyddwyd gan Thomas Price
Dogfen o'r Sesiwn Chwarter o'r achos a arwyddwyd gan Thomas Price

Cyfaddefodd ei fod yn euog yn y Sesiwn Chwarter.

"I broke the stone that was there because the other one had been taken from there.
(Arwyddwyd)
Thomas PriceFrost v Price, tudalen 2

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦