Cyfraith a Threfn

Carlill v Carbolic Smoke Ball Co.

Daeth un o'r achosion mwyaf arwyddocaol yng nghyfraith Lloegr i'r amlwg yn 1891, a osododd gynsail bwysig ar gyfer cyfraith cytundebau: Carlill v Carbolic Smoke Ball Co.

Gwelwyd epidemig o'r ffliw yn 1891 a gafodd effaith ar bob rhan o Ynysoedd Prydain. Roedd y Cwmni 'Carbolic Smoke Ball' yn cynnig:

"£100 reward will be paid by the Carbolic Smoke Ball Co to any person who contracts the increasing epidemic influenza, colds, or any diseases caused by taking cold, after having used the ball daily for two weeks according to the printed directions supplied with each ball. £1000 is deposited with the Alliance Bank, Regent Street, showing our sincerity in the matter. During the last epidemic of influenza many thousand Carbolic Smoke Balls were sold as preventives against this disease, and in no ascertained case was the disease contracted by those using the Carbolic Smoke Ball."

Mewn ymdrech i osgoi dal y salwch, prynodd Ms Carlill Belen 'Carbolic Smoke' fel a hysbysebwyd yn y 'Pall Mall Gazette', a defnyddiwyd y belen yn unol â'r cyfarwyddiadau. Llwyddodd i ddal y ffliw yn fuan iawn wedi hynny. Arweiniodd hyn at achos llys hirfaith cyn iddi gael ei gwobr ac arweiniodd ei gweithredoedd at newidiadau sylweddol ynglyn â'r hyn a oedd yn amodau'r cytundeb. Ni fyddai hysbysebion byth yr un fath eto!

Nid yw'r hysbyseb hon ar gyfer 'Carbolic Smoke Balls' a gymerwyd o'r 'London Illustrated News' yn 1891 yn cynnig unrhyw wobr o'r fath:

Carbolic Smoke Balls
Hysbyseb ar gyfer y Cwmni 'Carbolic Smoke Ball Co.', London Illustrated News


Meddyginiaethau Siop