Addysg

Presenoldeb

Yn Ysgol Buttington, roedd Mr Powell, y prifathro o'r farn ei bod yn angenrheidiol i gau'r ysgol ar nifer o achlysuron trwy gydol y flwyddyn oherwydd y lefelau presenoldeb isel, er bod amrywiol resymau am hyn. Ac yntau wedi'i gwylltio ychydig, dywedodd ar Fawrth 13eg:

"Something must be done to improve the attendance. I always require a note from the parents when children are kept at home, and send to know where they are when absent, but this doesn't seem to take the least effect."
Dogfen o lyfr log ysgol. Rhaid gwneud rhywbeth am hyn . . .

Roedd Mr Powell mewn cyswllt rheolaidd â'r swyddog presenoldeb ysgol, sef Mr Potter. Ei waith ef oedd mynd ar ôl y rheini oedd yn absennol yn aml. Wnaeth un rhiant addo i wneud yn well:

Cofnod mewn llyfr log ysgol. "Very few turned up." "July 3rd Very few turned up this morning. Mrs Clayton promises to send her children to school more regularly in future."

Roedd gan Mrs Clayton bump o blant i feddwl amdanynt:

1891 Census
Church Cottage, Cletterwood, Buttington
Name
Position in
household
Marital status
Age
Occupation
Place of Birth
English/Welsh
speaker
John Clayton
Head
M
42
Wheelwright
Salop, Chirbury
English
Catherine Clayton
Wife
M
34
Montgomery, Welshpool
English
Richard Clayton
Son
15
Wheelwright's apprentice
Salop, Chirbury
English
Edward Clayton
Son
12
Scholar
Salop, Chirbury
English
Martha Clayton
Dau
10
Scholar
Salop, Chirbury
English
John Lloyd Clayton
Son
7
Scholar
Salop, Chirbury
English
Thomas W H Clayton
Son
2
Montgomery, Buttington
English

Roedd Jane Clayton hefyd wedi'i chofrestru yn y gofrestr ysgol, merch arall o'r teulu, a oedd yn 17 oed ar adeg y cyfrifiad ac efallai yr oedd yn gwasanaethu. Weithiau roedd yna resymau dilys dros fod yn absennol:

"June 4th Did not open school today as only 17 children came. Many children and parents are laid up with the epidemic influenza.

June 8th Received an order from the Medical Officer of Health to close this school on account of the influenza epidemic.

June 23rd Opened the school with an attendance of only 25 children."

"Did not open school today" delwedd o gofnod o lyfr log yr ysgol

Roedd tua 50 o blant yn mynychu'r ysgol bryd hynny. Mae'n rhaid ei bod yn ddigon i wylltio Mr Powell pan nad oedd y rhesymau dros fod yn absennol yn rhai dilys:

"The vicar visited at 10.30 am" delwedd o gofnod o lyfr log yr ysgol.
"May 12th The vicar visited at 10.30 am. Many children absent in the afternoon, having gone to the circus in Welshpool."

Roedd helpu adref yn fater arall:

"July 10th The attendance is still very low. Haymaking has commenced and some of the children are kept at home to help."
Cofnod mewn llyfr log ysgol "Haymaking has commenced".

Mae'n amlwg nad oedd ysgol yn flaenoriaeth i rieni'r cyfnod, gan olygu fod angen hyd yn oed mwy o amynedd ar Mr Powell:

"I could not carry on school". Delwedd o gofnod o lyfr log yr ysgol "July 20th As so few children turned up this morning I could not carry on school"

Roedd yna obaith serch hynny wrth i ffioedd ysgol ddiflannu o'r 1af o fis Medi 1891.

"August 14th Average attendance for the week 27.8.

It is to be hoped that the attendance will greatly improve when the Free Education Act comes into force in September"

"Average attendance for the week 27.8". Cofnod mewn llyfr log yr ysgol.

Araf iawn oedd unrhyw welliannau mewn presenoldeb, ond o'r diwedd dechreuodd effeithiau'r Ddeddf gael effaith. Erbyn diwedd y flwyddyn roedd Mr Powell yn gallu adrodd fod ganddo tua 50 o blant yn mynychu bob dydd.

Am broblemau presenoldeb yn Ysgol Cantal Llanbister, cliciwch yma.


Ysgol Buttington
Ysgol Genedlaethol Abaty Cwm Hir