Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Cyfraith a Threfn

Ymweliad â Charchar Aberhonddu

Un o ddyletswyddau eraill yr ynadon heddwch oedd ymweld â'r carchar. Ar yr 20fed Mehefin 1891, cafodd J R Bailey a'r Ynadon oedd yn Ymweld â Charchar Ei Mawrhydi eu hatgoffa am yr ymweliad hwn.

"Sir J R Bailey Bart MP

20 June 1891

Dear Sir,

I beg to inform you that the Quarterly meeting of the Visiting Justices to Her Majesty's Prison at Brecknock will be held at the Prison on Tuesday the 30th inst at [blank] o'clock in the afternoon.

Yours faithfully

(Arwyddwyd) H Edgar Thomas
Clerk to the Visiting Justices

I was very pleased to hear you are much better, I hope you will soon be quite well again. H.T."

Llythyr at Syr J R Bailey Bart AS

Syr Joseph Russell Bailey

 


¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦