Cyfraith a Threfn

Syr Joseph Russell Bailey, Bart., AS

Llw i gymhwyso fel Ynad Heddwch.

Cafodd Syr Joseph Russell Bailey o Glanusk Park, Llangatwg, Sir Frycheiniog ei addysgu yn Harrow a Choleg yr Iesu, Rhydychen. Daeth yn Uchel Siryf Brycheiniog yn 1864, yn AS dros etholaeth Swydd Henffordd yn 1865, Cadeirydd Sesiynau Chwarter Brycheiniog yn 1883 a'i urddo'n Farwn Glanusk yn 1899. Ef hefyd oedd Arglwydd Raglaw Sir Frycheiniog, a gwnaeth ychwanegiadau pwysig i 'History of Brecknock' Theophilus Jones. Bu farw yn 1906. Cliciwch ar y cysylltiadau canlynol i weld mwy am Joseph Russell Bailey.


Ymweliadau â Charchar Brycheiniog
Portread o J R Bailey

Glanusk Park, Cartref Syr Joseph Russell Bailey
Archifau Sir Powys

Adeg cyfrifiad 1891, roedd Syr Joseph yn byw yn Glanusk gyda'i wraig -- Mary Ann,ei wraig ers 30 mlynedd a chwech o'i blant. Hefyd, roedd llawer o weision, ei fam a'i lys-dad hefyd yn byw yno.


Censws Glanusk Park
Frost v Price, tudalen 2
Cyngor Sir Brycheiniog
Charles Evan-Thomas