Amodau Cymdeithasol

Swyddogion Cymorth

Cyflogid Swyddogion Cymorth i dderbyn ceisiadau am gymorth ac i wneud taliadau ar ôl iddynt gael eu cymeradwyo gan y Bwrdd. Hefyd, roeddynt yn cyflwyno gorchmynion i adael pobl i mewn i'r wyrcws.

Roedd tri swyddog cymorth yn gweithio i Undeb Llanfyllin ar adeg y cyfrifiad: John Davies, Edward Williams a Joseph Watkins. Roedd eu cyflogau'n amrywio, efallai er mwyn cymryd i ystyriaeth maint yr ardal yr oeddynt yn gwneud eu casgliadau ynddi. Yn y cyfarfod ar 19eg Mawrth 1891 roedd eu casgliadau bob pythefnos a'u cyflogau chwarterol fel a ganlyn:

Name of officer Amount collected Salary
John Davies £5.13.5 £17.10/-
Edward Williams £5.16.6 £13.15/-
Joseph Watkins £4.5.5 £16.5/-

Ym mis Hydref 1891 gofynnodd Edward Williams, a gâi'r cyflog isaf o'r tri swyddog, am gael ei gyflog wedi'i dalu'n fuan neu am godiad cyflog:


Edw. Williams Swyddog Cymorth "Edw. Williams Relieving Officer The application of this officer for an advance of salary having been read it was resolved on the motion of Mr David Jones seconded by Mr Rees Davies that the same be considered this day fortnight after notice thereof given to every guardian"

Fodd bynnag, bu braidd yn anodd perswadio'r Gwarcheidwaid eraill i ganiatáu ei gais:

Edw. Williams Swyddog Cymorth "Edw. Williams Relieving Officer The notice sent to the guardians having been read together with the officer's application for an advance of salary it was resolved on the motion of Mr Geo Kempster seconded by Mr J M Jones that the amount of the officer's salary remain undisturbed."

Fwrdd Gwarcheidwaid Llanfyllin