Bywyd Dinesig a Chymunedol

Mynd i’r Eglwys

Roedd dyddiau llawer o bobl yn gysylltiedig â gweithgareddau’r eglwys. Roedd 24 Medi ynghanol tymor y Gwasanaethau Diolchgarwch ac roedd llawer yn brysur gyda’r rhain.

Abergavenny Baptists Church
Abergavenny Baptists Church

 


Gwasanaethau Diolchgarwch