Bywyd Dinesig a Chymunedol

Gwasanaethau Diolchgarwch

Llandegley Church
Llandegley Church
 
Illus. by Rob Davies

Dyma ddau adroddiad am Wasanaethau Diolchgarwch a fu yn Eglwys San Teclas, Llandeglas ar 6 Hydref 2002.Mynd i'r eglwys