Bywyd Dinesig a Chymunedol

Clybiau a Mudiadau

Roedd rhai ysgrifenwyr dyddiaduron yn cymryd rhan mewn clybiau a chymdeithasau amrywiol, a dyma rai ohonynt:

Rhai o gefnogwyr mwyaf brwd y cynllun hwn oedd aelodau Sefydliad y Merched {cysyllter â . . . .) a derbyniwyd llawer o ddyddiaduron gan aelodau’r sefydliad. Dyma dameidiau o rai ohonynt sy’n sôn am eu gweithgareddau gyda’r sefydliad:Diwrnod ym mywyd trefnydd clwb