Rev Jones' map
Nodiadau a map y Parch Jones
a ysgrifenwyd â llaw
Archifau Sir Powys

Cymuned

Llyfr Dosbarth y Parch Rose

Un o'r gweinidogion teithiol oedd yn ymwneud â chylch Methodistiaid Cyntefig Tref-y-clawdd oedd y Parch Rose o Dref-y-clawdd. Pan ysgwyddodd y cyfrifoldeb dros ddosbarth - grwp o aelodau'r eglwys oedd yn cael cyfarfodydd rheolaidd - rhoddwyd llyfr nodiadau iddo gan y Parch A Jones, y gweinidog blaenorol. Roedd hwn yn cynnwys rhestr o'r holl aelodau, neu aelodau posibl y dosbarth a mapiau bras o leoliad y capeli a ddefnyddiwyd ganddynt. Fe wnaeth y Parch Jones nodiadau i helpu ei weinidog newydd o ran dod o hyd i gartrefi pobl, neu os oeddynt yn aelodau brwdfrydig neu ddifater, os oedd ganddynt gwn (ac enwau'r cwn!). Thema sy'n codi dro ar ôl tro yn y nodiadau hefyd yw a fyddai'r teulu yn rhoi te iddo - ystyriaeth bwysig i weinidog oedd â nifer o filltiroedd i'w teithio.

General
Sylwadau Cyffredinol, o Lyfr Dosbarth
Archifau Sir Powys

Er ei bod hi'n ychydig fwy diweddar na 1891, mae'n rhoi syniad go dda i ni o fywyd bob dydd i weinidog Anghydffurfiol oddeutu'r adeg honno.

Un o'r capeli a fynychai oedd yr un yn Llangynllo yn Sir Faesyfed.

Roedd set o nodiadau cyfarwyddyd eu hunain gan arweinyddion dosbarth ar sut i gynnal cyfarfodydd, gyda phwyslais amlwg ar gadw'r dosbarthiadau'n fyr:

A Class BookA Class Book
Y ddwy dudalen gyntaf o Lyfr Dosbarth
Archifau Sir Powys