Rev Jones' map
Map y Parch Jones
Archifau Sir Powys

Cymuned

Methodistiaid Cyntefig Llangynllo

Aeth y Parch Rose, a'r Parch Jones o'i flaen, ar ymweliad â sawl aelod o'i ddosbarth neu grwp cyfeillach o ardal Llangynllo, Sir Faesyfed, a llunio nodiadau amdanynt.

Mae pedwar o'r teuluoedd yn ymddangos ar gyfrifiad 1901, sef yr un mwyaf diweddar ar y pryd, ac roedd rhai yno hefyd ar gyfrifiad 1891.

Yn gyntaf, roedd y teulu Griffiths - Richard Griffiths, ei wraig a'u dwy ferch oedd yn byw yn Llancoch. Mae'r Parch Jones yn dweud eu bod yn "all attend our place" a'u bod yn "kind people near the station". Nid oeddynt yn byw yn y pentref yn 1891.

OS map showing Llancoch
Llancoch Farm, Llangynllo
Archifau Sir Powys

Rev Jones' notes
Mwy o nodiadau wedi'u hysgrifennu â llaw gan
y Parch Jones, ar gefn Llyfr Dosbarth

Archifau Sir Powys


1901 Census
Bailey Farm, Llangunllo
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Employer, Worker
or own account
Place of Birth English/ Welsh
speaker
Richard Griffiths Head M 56 Farmer Employer Llanbister Rads English
Eliza Griffiths Wife M 41     Hereford Aymestry English
Martha Griffiths Dau S 22 Farmer's Daughter Worker Llangunllo Rads English
Eleanor Griffiths Dau S 17 Farmer's Daughter Worker Llangunllo Rads English
Elizabeth Thomas Mother-in-law Wid 81 Living on own means   Velindre Rads English

OS map showing Cloggie
Cloggie Farm, Llangynllo
Archifau Sir Powys

Roedd y teulu Vaughan yn mynychu'r dosbarth. Roeddynt yn byw "up by the Vicarage" yn Cloggie Farm. Yn 1891, serch hynny, roeddynt yn byw mewn rhan arall o'r pentref yn Tack Barn.

1891 Census
Tack Barn, Llangunllo
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
William Vaughan Head M 41 Agricultural labourer Llandewy Rads English
Mary Vaughan Wife M 38   Llanfihangel Radnor English
Eleanor Vaughan Dau   11 Scholar Llangunllo Rads English
William Vaughan Son   9 Scholar Llangunllo Rads English
John Vaughan Son   6 Scholar Llangunllo Rads English
Evan Vaughan Son   3   Llangunllo Rads English
Annie Vaughan Dau   1   Llangunllo Rads English


OS map showing Bailey Farm
Bailey Farm, Llangynllo
Archifau Sir PowysYn byw nesaf atynt hwy, roedd y Merched Lloyd a'u brodyr yn Bailey Farm. Yn ôl y Parch Jones, roedd "father's dead, mother recently died". Ymddengys ei fod yn bryderus gan eu bod wedi newid i fod yn bobl 'eglwys' ond y dylai'r Parch Rose alw heibio beth bynnag. Ni ellir dod o hyd i'r teulu Lloyd yn Llangynllo yn 1891.


1901 Census
Bailey Farm, Llangunllo
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Employer, Worker
or own account
Place of Birth English/Welsh
speaker
Margaret Lloyd Head Wid 56 Farmer Employer Eardisley Hereford English
James I Lloyd Son S 34 Farmer's son Worker Eardisley Hereford English
John S Lloyd Son S 24 Farmer's son Worker Glascombe Rads English
Annie Lloyd Dau S 20 Farmer's daughter Worker Glascombe Rads English
Ada Lloyd Dau S 17 Farmer's daughter Worker Maesmynis Brecon English
Hugh C Lloyd Son S 15 Farmer's son Worker Maesmynis Brecon English

Yn olaf mae Mr a Mrs Tong. Mr Tong yw postman a gefail y pentref. Cyfarwyddyd y Parch Jones yw "if you get him for company [7.35 in at Post Office] on a dark night it is as well up the dingle". Yn 1901, roedd yn byw yn y 'Gravel', lle'r oedd wedi byw yn ystod cyfrifiad cynharach 1891.

1891 Census
Gravel, Llangunllo
Name Position in
household
Marital
status
Age Occupation Place of Birth English/Welsh
speaker
John Tong Head M 40 Blacksmith Llangunllo Rads English
Mary Tong Wife M 40   Heyope Rads English
James Tong Son S 13 Scholar Llangunllo Rads English
Margaret Tong Dau S 11   Llangunllo Rads English
Sarah Tong Dau S 7   Llangunllo Rads English
William Tong Son S 5   Llangunllo Rads English