Cymuned

Cylch Methodistiaid Cyntefig Tref-y-clawdd

Primitive Methodist Preachers' Plan
Cynllun Gweinidog y Methodistiaid Cyntefig
Archifau Sir Powys

Roedd y Methodistiaid Cyntefig yn rhan o'r adfywiad methodistaidd a ddechreuodd yn gynnar yn y bedwaredd ganrif ar bymtheg, ac a enwyd ar ôl sylw gan John Wesley: "I still remain a primitive Methodist." Ei arweinydd oedd Hugh Bourne, a gafodd dröedigaeth i Fethodistiaeth yn 1799. Datblygodd y mudiad newydd y syniad o 'Gymanfa Awyr Agored', sef cyfarfod gweddi a phregethu yn yr awyr agored am ddiwrnod cyfan.

Serch hynny, nid oedd yr awdurdodau methodistaidd yn cytuno â hyn; ymrannu wnaeth Bourne a'i ddilynwyr o'r brif eglwys gan ffurfio'r Methodistiaid Cyntefig. Roedd y Mudiad yn un efengylaidd a dyfodd yn gyflym iawn, gyda nifer o gapeli newydd yn cael eu hadeiladu fel yr aeth y ganrif yn ei blaen.

Roedd gan Gylch Methodistiaid Cyntefig Tref-y-clawdd 8 o gapeli yn ardal Tref-y-clawdd: Capel Tref-y-clawdd, Brookhouse, Llwyni, Llangynllo, Cwm-y-Gaist, Bleddfa, Providence a Llanddewi. Bob chwarter, byddai cynllun y gweinidog yn cael ei gyhoeddi oedd yn fath o daflen ffeithiau, amserlen a chylchlythyr ar y cyd.

Ynghyd â gwasanaethau a chasgliadau i'w cynnal, mae'r cynllun yn rhoi manylion am wasanaethau arbennig a chyfarfodydd cymanfa i'w cynnal mewn canolfannau amrywiol.

Special Services
"Special Services" o Gynllun
Gweinidogion y Methodistiaid Cyntefig
Archifau Sir Powys

Mae gan Gynllun yr haf hwn fanylion am gyfarfodydd cymanfaoedd - nad oedd yn nodwedd o fisoedd yr hydref a'r gaeaf!

Mae'r cynllun hefyd yn atgoffa
gweinidogion am eu dyletswyddau
yn unol â'r rheolau:

Rules
"Rules" o Gynllun Gweinidogion
y Methodistiaid Cyntefig
Archifau Sir Powys

a dyletswyddau rhieni tuag at
ddeunyddiau darllen eu teuluoedd:

Books Books Books
"Books Books Books" o
Gynllun Gweinidogion y
Methodistiaid Cyntefig
Archifau Sir PowysYn ychwanegol at hyn, roedd y pwyllgor cylch yn cynnal cyfarfodydd chwarterol.