Cymuned

Gwallgofdy'r Siroedd ar y Cydoint

Cafodd y Gwallgofdy yn Y Fenni ei agor yn Rhagfyr 1851 ac yn y cychwyn, roedd yn gwasanaethu cymunedau yn Sir Fynwy, Swydd Henffordd, Sir Frycheiniog a Sir Faesyfed. Hwn oedd Gwallgofdy'r Siroedd ar y Cyd tan 1897. Dim ond Sir Fynwy oedd yn cael ei wasanaethu wedi hyn. Adeiladwyd gwallgofdy newydd i wasanaethu Sir Frycheiniog a Sir Faesyfed - Ysbyty Canolbarth Cymru yn Nhalgarth.

Roedd cyfarfod chwarterol Cyngor Sir Faesyfed ar 6ed Tachwedd 1891 yn delio gydag adroddiad gan Bwyllgor Ymwelwyr i'r Gwallgofdy:

Adroddiad Chwarterol y Pwyllgor Ymwelwyr

"It was reported that since 25th June last the ordinary admissions were 44 viz: 25 Males and 19 Females, that the private admissions were 3 Males and that 25 patients viz: 15 Males and 10 Females were admitted from the County Asylum of Stafford; that the ordinary discharges were 11 viz: 6 Males and 5 Females that one Male private patient was discharged, that the deaths of Patients chargeable to the United Counties were 8 viz: 6 Males and 2 Females and that one female private patient had died.

There is at present vacant accommodation for 8 men, but the females are one in excess of the accommodation and omitting out County and Private patients for 132 viz: 76 Males and 56 Females.

The new Male Infirmary ward has been completed and is now fully occupied giving increased accommodation of 55 beds.

The Committee have made a call upon the respective Counties for £1650:9:0 viz:

Balance on New Buildings
£1035:9:0
Furnishings and outfit for same
615:0:0
 
1650:9:0

Plans for the Dormitories for Female Attendants have been prepared and have been approved by the Secretary of State and will be submitted to the respective County Councils for their approval."

Am fwy o wybodaeth ar Wallgofdy Swydd Stafford, ewch i edrych ar y dudalen hon.