Cymuned

Argraffu

Yn ei gyfarfod ar 7fed Awst 1891, rhoddodd Cyngor Sir Frycheiniog ystyriaeth i dendrau am lawer iawn o waith argraffu oedd ei angen er mwyn gweinyddu busnes y cyngor. Cyflwynwyd y tendr gan Edwin Davies o'r "Brecon County Times" sy'n dangos yr amrediad eang o gyfrifoldebau a oedd gan y Cyngor ar y pryd - o etholiadau i "Forms Prisoners for Trial" i "Forms vagrants relieved" i "Weights and measures receipt books".

Tendr ar gyfer argraffu
Tendr ar gyfer argraffu


Cyngor Sir Frycheiniog