Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Cymuned

Argraffu

Yn ei gyfarfod ar 7fed Awst 1891, rhoddodd Cyngor Sir Frycheiniog ystyriaeth i dendrau am lawer iawn o waith argraffu oedd ei angen er mwyn gweinyddu busnes y cyngor. Cyflwynwyd y tendr gan Edwin Davies o'r "Brecon County Times" sy'n dangos yr amrediad eang o gyfrifoldebau a oedd gan y Cyngor ar y pryd - o etholiadau i "Forms Prisoners for Trial" i "Forms vagrants relieved" i "Weights and measures receipt books".

Tendr ar gyfer argraffu
Tendr ar gyfer argraffu


Cyngor Sir Frycheiniog

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦