Cymuned

Henadur William Jones Thomas

Roedd gan William Jones Thomas hanes nodedig cyn iddo ddod yn gynghorydd sir dros Sir Frycheiniog pan sefydlwyd y cyngor gyntaf yn 1889.

Ganed yr Henadur Jones Thomas ar 12fed Rhagfyr 1839 a'i addysgu yn Harrow ac yna yn Sandhurst. Cafodd ei ddyrchafu i safle Capten yng Ngwarchodlu'r Marchfilwyr a dyfarnwyd medal iddo am ei wasanaeth yn y Gwrthryfel Indiaidd cyn ymddeol i'r Gwarchodlu yn 1870. Bu ef yn gadlywydd ar Fyddin Sir Faesyfed ac yn gadlywydd wedi hynny ar y Bataliynau Cyfunol pan unodd y fyddin gyda byddin Sir Frycheiniog i ddod yn Gyffinwyr Brenhinol De Cymru.

Ei dad oedd ficar Llaneigon, y Parch William Jones Thomas o Lanthomas, oedd hefyd yn Ynad Heddwch a thirfeddiannwr cefnog. Roedd un ar ddeg o blant yn y teulu. Roedd un o'i ferched, Fanny, yn wrthrych serchiadau y Parch Kilvert, a ddaeth yn ddyddiadurwr enwog wedi hynny. Galwodd hi yn Daisy a gofynnodd iddi ei briodi. Na oedd yr ateb, serch hynny; fel curad, nid oedd Kilvert yn cael ei ystyried yn ddewis digon da i ferch teulu bonheddig â thir. Ni phriododd Daisy erioed. Bu farw yn 1928.

Yn 1891, roedd yr Henadur Jones Thomas yn byw yn Llanthomas mewn ty yn llawn o ferched:

1891 Census
Llanthomas, Llanigon
Name
Position in
household
Marital
status
Age
Occupation
Place of Birth
English/Welsh
speaker
William Jones Thomas
Head
S
67
Col. Militia JP + ?
Hereford Titley
English
Grace C Jones Thomas
Sister
S
44
Living on own means
Hereford Kington
English
Charlotte A Jones Thomas
Sister
S
43
Living on own means
Radnor Presteigne
English
Edith B Jones Thomas
Sister
S
41
Living on own means
Montgomery
English
Frances E J Jones Thomas
Sister
S
38
Living on own means
Radnor Old Radnor
English
Hannah Watkins
Servant
S
35
Cook and domestic servant
Radnor Glasbury
English
Mary Lewis
Servant
S
38
Parlour maid
Radnor Llanstephan
English
Elizabeth Pugh
Servant
S
22
Ladies Maid
Glamorgan Merthyr
English
Fanny Morgan
Servant
S
31
Housemaid
Radnor Byton
English
Jessie Palmer
Servant
S
18
Kitchen maid
Hereford Longtown
English

Bu farw yn 69 mlwydd oed ac mae cofnodion Plwyf Llaneigon yn dweud ei fod wedi'i gladdu yno ar 27ain Medi 1909.


Cyngor Sir Frycheiniog