Bywyd Dinesig a Chymunedol

Yr Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt

Roedd 24 Medi 2002 yn ddydd gweithredu i ddau o Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Powys - un yn Sir Faesyfed ac un yn Sir Drefaldwyn. Roedd Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Drefaldwyn yn agor gwarchodfa natur newydd y diwrnod hwnnw, a bu rhai o’n dyddiadurwyr yno, er eu bod yn gofidio bod un o’r bobl bwysig a wahoddwyd i’r achlysur yn hwyr yn cyrraedd.

Roedd un arall a oedd yn gysylltiedig ag Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Sir Faesyfed, yn gwneud gwaith gwirfoddol drosti.

Ymwelydd fodd bynnag oedd un arall:
Yr amgylchedd