Powys: Diwrnod Ym Mywyd

1891

In English

Hafan

Addysg

Amodau Cymdeithasol

Bywyd yn y Cartref

Cyfraith a Threfu

Cymuned

Diwylliant

Gofal Iechyd

Gwaith

Powys: Y Pryd Hynny a Nawr

Trafnidiaeth


Mynegai


E-bost
Cymuned

Cynllun Gwaith Dwr Corfforaeth Birmingham

Cronfa ddwr Craig Coch Argae Careg-Ddu
Cronfa Ddwr Craig Goch & Argae Careg-Ddu, Cwm Elan, 1908
Archifau Sir Powys

Ar 6ed Tachwedd 1891, penderfynodd cyfarfod Cyngor Sir Faesyfed i sefydlu pwyllgor arbennig i warchod diddordebau Sir Faesyfed yn ystod gwaith adeiladu cronfeydd dwr Cwm Elan. Corfforaeth Birmingham oedd yn cyflawni’r gwaith hwn. Roedd yna bryder y byddai’r Sir yn derbyn llawer iawn o gostau ychwanegol o ganlyniad i gynnydd mewn traffig ac y byddai’n cael effaith ar briffyrdd y Sir. Roedd y gweithlu enfawr a ddaeth i adeiladu’r cronfeydd dwr a gwaith dwr hefyd yn bryder, yn enwedig y gost oherwydd yr heddlu ychwanegol oedd yn angenrheidiol.

Darllenwyd adroddiad oedd yn delio ag effeithiau cynllun tebyg a gafwyd yn Llyn Efyrnwy yng ngogledd Sir Drefaldwyn:

Report re Lake Vyrnwy
Archifau Sir Powys

Daethpwyd i’r casgliad:

It will also be necessary to make provision for payment . . .
Detholiadau o gofnodion Cyngor Sir Faesyfed
Archifau Sir Powys

Cyngor Sir Faesyfed

¦ Mynegai ¦ Hafan ¦ Addysg ¦ Amodau Cymdeithasol ¦ Bywyd yn y Cartref ¦ Cyfraith a Threfin ¦
¦ Cymuned ¦ Diwylliant ¦ Gofal Iechyd ¦ Gwaith ¦ Powys: Y Pryd Hynny a Nawr Trafnidiaeth ¦
¦ Am y Prosiect ¦ Partneriaid ¦ Ffynonellau & Cydnabyddiaeth ¦ Llinell Amser - 1891 ¦ Llinell Amser - 2002 ¦