Diwylliant ac Adloniant

Y tîm arddangosfa gymnasteg

Mae'r ffotograff hwn o 1892 yn dangos rhai o aelodau benywaidd Gymnasiwm Aberhonddu gyda'u hyfforddwr, Mr Hawthorn. Roedd Mr Hawthorn wedi symud o Lundain i Aberhonddu yn 1888, lle ddechreuodd ar ei ddyletswyddau fel hyfforddwr i'r gymnasiwn. Fel seiclwr brwdfrydig, cymerodd ran mewn ras seiclo o'r Fenni i Aberhonddu - pellter o 20 milltir a gyflawnwyd ganddo mewn awr a 23 munud ar deiars seiclo caled.

Roedd rhai o'r merched yn y ffotograff wedi'u henwi: Misses C Evans, E Price, E A Bodman, M Davies, M Evans, A T Thomas, M L Lewis a G Evans.

Roedd wyth o'r merched hyn yn perfformio ymarferion ar gloch y bar sengl a dwbl fel rhan o'r arddangosfa a roddwyd ganddynt.

'Look Before You Leap'
Aelodau o Gymnasiwm Aberhonddu, 1892
Amgueddfa ac Oriel Gelf Brycheiniog

Soniwyd am aelodau gwrywaidd y Gymnasiwm yn y Brecon and Radnor Express yn 1891:

Cystadleuthau Gymnasteg
Cystadleuthau Gymnasteg yn Aberhonddu,
Brecon & Radnor Express
Llyfrgell Llandrindod

GYMNASTIC COMPETITIONS AT BRECON

On Friday evening last, at the Gymnasium, Llanfaes, competitions took place - the first since the start of the institution - in the presence of numerous spectators. Mr Percy Morton and Mr. F. A. L. Kitchen were judges. The competitions, which were open to members of Classes 2 and 3, comprised two set exercises on each apparatus (given by the instructor, Mr E. Hawthorn). The maximum number of marks that could be obtained was 12 in each exercise or 24 altogether (on the apparatus). For jumping the maximum number of marks was 15 (1st commencing at 3 feet, 10 inches, and an additional mark for each additional inch.) For rope climbing the maximum number of marks allowed was 9). The appended figures show the number of marks in each competition:

  Horizontal Bar Parallel Bar Rings High jump Rope Climbing Total
1st, E Williams 19 19 21 13 8 80
2nd, W Matthews 14 15 16 9 6 62
3rd, F Cole 8 17 18 3 4 51
W Madocks 9 13 12 5 5 45
I Wootton 9 12 12 0 3 37
C W Price 9 14 10 0 3 37
C. King 6    6 12 2 5 32

E. Williams, W. Matthews, and F. Cole were awarded a certificate and a pair of Indian cubs (the gift of Mr Percy Morton) each.

The result of the Indian Club competition was as follows:- 1st, a book (given by Miss Nellie Morgan) W. Matthews 19 marks out of a possible 20; 2nd, W. Maddocks, 16 ½; T. Maund, 15 ½; C. W. Price, 15 ½; I. Wootton, 13 ½; F. Cole, 12 ½. Each competitor had to swing the clubs for 1 ½ minutes; marks counted for grace and neatness.

The committee, and the instructor, Mr Hawthorne expecially, are to be congratulated upon the unprecedented success which has attended the gymnasium during the present season.